Općina Biskupija, Orlić, Trg Ivana Meštrovića 2, tel/fax: 022 660 332, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
   

17. Sjednica Općinskog vijeća Općine Biskupija

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
1. POZIV - DNEVNI RED 134 KB PDF
2. AKTI 83 KB ZIP
3. ZAPISNIK 207 KB PDF

Akti:

 1. Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Biskupija
 2. Odluka o pristupanju Općine Biskupija Udruzi Lokalna akcijska grupa „KRKA“
 3. Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Biskupija
 4. Odluka o sufinanciranju troškova međumjesnog prijevoza za redovne učenike srednjih škola za školsku 2023./2024.godinu
 5. Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Biskupija za 2022. godinu
 6. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Biskupija

16. Sjednica Općinskog vijeća Općine Biskupija

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
1. POZIV - DNEVNI RED 209 KB PDF
2. AKTI 187 KB ZIP
3. ZAPISNIK 208 KB PDF

Akti:

 1. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Biskupija za 2022.
 2. Odluka o izradi Plana razvoja Općine Biskupija za razdoblje od 2021.-2027. godine
 3. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa socijalne skrbi u Općini Biskupija za 2022. godinu
 4. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u Općini Biskupija za 2022. godinu
 5. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Biskupija za 2022. godinu
 6. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture u Općini Biskupija u 2022. godini
 7. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Biskupija u 2022. godini
 8. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu općinskog načelnika za period siječanj - lipanj 2023. godine

15. Sjednica Općinskog vijeća Općine Biskupija

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
1. POZIV - DNEVNI RED 197 KB PDF
2. AKTI 190 KB ZIP
3. ZAPISNIK 214 KB PDF

Akti:

 1. Odluka o raspodjeli rezultata za 2022. godinu
 2. Odluka o usvajanju analize upravljanja komunalnom infrastrukturom u vlasništvu Općine Biskupija
 3. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Biskupija
 4. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Biskupija za 2022. godinu
 5. Izvješće o provedbi Programa rada i financijskog plana Komunalnog društva Biskupija d.o.o. za 2022. godinu

POVEZNICE