Općina Biskupija, Orlić, Trg Ivana Meštrovića 2, tel/fax: 022 660 332, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
   

Otvoreni podaci Općine Biskupija

Otvoreni podaci su podaci koji su javno i besplatno dostupni, a namijenjeni su ponovnoj uporabi u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja je različita od svrhe za koju su izvorno izrađeni ili prikupljeni.

Tijela javne vlasti obvezna su u strojno čitljivom obliku (CSV, XLS, XML, JSON, HTML i sl. format) objavljivati registre i baze podataka koje su izradili u okviru svoje nadležnosti, a za koja ne postoje zakonska ograničenja.

Dodatno, tijela su bez obzira na karakter skupa podataka, odnosno čak i ako postoje zakonska ograničenja, obavezna objaviti popis o registrima i bazama podataka iz svoje nadležnosti (tzv. asset list), uz metapodatke i informaciju o načinu pristupa odnosno ponovne uporabe (npr. otvoreni podaci, djelomično otvoreni, dostupni samo određenom krugu ovlaštenika i sl.).

Objava podataka u strojno čitljivom obliku temeljni je preduvjet za razvoj mogućnosti koje pruža Zakon o pravu na pristup informacijama - ponovne uporabe informacija, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, različite od one radi koje su nastali.

POPIS SKUPOVA PODATAKA S METAPODACIMA (ASSET LISTA) OPĆINE BISKUPIJA

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
1. ASSET LISTA (XLSX) (30.03.2022.) 12 KB XLSX
1. ASSET LISTA (PDF) (30.03.2022.) 57 KB PDF

Svi skupovi podataka objavljeni na internetskoj stranici Općine Biskupija čiji je autor Općina Biskupija ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom:

Otvorena dozvola omogućava korisniku svaku uporabu informacija na koje se odnosi, uključujući prostorno i vremenski neograničeno, besplatno, neisključivo i osobno pravo uporabe informacija koje su predmet dozvole.

Otvorena dozvola odnosi se i na sadržaj i na strukturu predmetnog skupa podataka koji predstavlja informacije javnog sektora, kao i na metapodatke koji se odnose na predmetne informacije.

I.

Informacije i metapodaci mogu se koristiti u komercijalnu i nekomercijalnu svrhu, a osobito:

  • reproducirati, distribuirati i stavljati na raspolaganje trećim osobama
  • prilagođavati i povezivati s vlastitim podacima i podacima trećih osoba u svrhu stvaranja novih skupova podataka
  • iskorištavati integriranjem u unutarnje i vanjske poslovne procese, proizvode i aplikacije u javnim i nejavnim elektroničkim mrežama

II.

U slučaju uporabe informacija korisnik se obvezuje:

  • navesti izjavu o izvoru informacije kako je naznačena od strane tijela koje je izradilo informaciju te datum zadnje izmjene
  • u slučaju da izvor nije naveo izjavu o izvoru, navesti: »Sadrži informacije tijela javne vlasti u skladu s Otvorenom dozvolom«, uz isticanje poveznice
  • navesti poveznicu na skup podataka (URI), ukoliko je informacija javno objavljena

III.

Sve izmjene, uređivanje, novi dizajn ili promjene moraju se naznačiti kao takve u izjavi o izvoru.
Ova dozvola ne ovlašćuje korisnika na takvu uporabu informacija koja bi upućivala na službenu podršku korisnika ili načina uporabe informacija od strane pružatelja informacije.

POVEZNICE