Javna rasparava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja za Izdvojeno građevisnko područje ugostiteljsko turističke namjene