AKTI 2014

  

 

 

AKT MOŽETE PREUZETI OVDJE

AKT MOŽETE PREUZETI OVDJE

AKT MOŽETE PREUZETI OVDJE

AKT MOŽETE PREUZETI OVDJE

 

Zapisnici

ZAPISNIK SA 8. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA MOŽETE PREUZETI OVDJE

ZAPISNIK SA 9. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA MOŽETE PREUZETI OVDJE

SPISAK VJEĆNIKA OPĆINSKOG VJEĆA MOŽETE PREUZETI OVDJE

AKTI

Odluku o utvrđivanju pravnih osba od posebnog interesa MOŽETE PREUZETI OVDJE

Odluku o raspodjeli rezultata za 2013.godinu MOŽETE PREUZETI OVDJE

Odluku o raspoređivanju sredstava za političke stranke MOŽETE PREUZETI OVDJE

 

Rezultati izbora i sastav općinskog vijeće

Četvrti izbori za općinsko vijeće Biskupije i prvi izbori na kojima se neposredno bira načelnika općine Biskupija održani su 17.05.2009.g. U prilogu su rezultati lokalnih izbora održanih 2009.g.

Općina Biskupija - Rezultati lokalnih izbora 2009

 

Općinsko vijeće Općine Biskupija broji 11 članova:

 • Milan Bukorović, predsjednik Vijeća, SDSS
 • Mirko Đurđević, podpredsjednik, SDSS
 • Dragomir Šurlin, podpredsjednik, HDZ
 • Dijana Lipovina, član, SDSS
 • Jovan Simić, član, SDSS
 • Duško Amanović, član, SDSS
 • Branko Trifunović, član, SDSS
 • Petar Petrović, član, SDSS
 • Milivoj Vukadin, član, NEZAVISNI VIJEĆNIK
 • Snježana Đurđević, član, SDSS
 • Jovica Krstanović, član, SDSS

 

Treći izbori za općinsko vijeće Biskupije održani su 15.05.2005.g.

- rezultati

Općina Biskupija - Rezultati lokalnih izbora 2005.pdf

 

- sastav vijeća općine Biskupija 2005.g. - 2009.g.

 

Drugi izbori za općinsko vijeće Biskupije su održani 25.05.2001.g.

- rezultati

Općina Biskupija - Rezultati lokalnih izbora 2001

- sastav vijeća općine Biskupija 2001.g. - 2005.g.