Savjetovanje za prijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine

Poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:

1.      Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Biskupija za 2017. godinu,
2.      Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Biskupija za razdoblje od 2017. do 2021. godine.

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Savjetovanje za prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Biskupija za 2017. godinu je moguće pronaći OVDJE.

Savjetovanje za prijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Biskupija za razdoblje od 2017. do 2021. godine je moguće pronaći OVDJE.

Savjetovanje je otvoreno do: 08.06.2017.